General information

Title
Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos y otras organizaciones de la sociedad civil en el Chaco, en Tierras Altas y a nivel nacional ejercen sus derechos individuales y colectivos, protegen y gestionan sus territorios y recursos naturales y recuperan, fortalecen y aplican alternativas al modelo
ID
XM-DAC-2-10-2464
CRS ID
2021C02464
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€2.157.938
Actor
NGO Broederlijk Delen - BD
Country
BOLIVIA
Sector
Agriculture and livestock - Agricultural co-operatives
Policy markers
Gender 1
Environment 1
Good Governance 1
Climate: Adaptation 1
RMNCH: Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health 2
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Priority partner country
Yes
Fragile state
No
Least developed country
No
Budgetline
54 20 356072 NGO Programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
SDGs
Body

General

Broederlijk Delen ondersteunt in Bolivia inheemse en boerengemeenschappen in Tierras Altas, een deel van de hoogvlakte in het zuidwesten van Bolivia, en in de Chaco in het uiterste zuiden van het land. We helpen hen zodat ze hun leefgebied op een duurzame manier kunnen beheren, en zich beter kunnen beschermen tegen de bedreigingen van een ontwikkelingsbeleid dat eenzijdig gericht is op de ontginning en export van grondstoffen. Dat doen ze door de schadelijke milieu-impact van mijnbouw, olie- en gaswinning en de agribusiness zelf in kaart te brengen en aan te klagen. Tegelijkertijd steunen we hun plannen voor het duurzame gebruik van hun leefgebied en de uitvoering ervan. Via onze partnerorganisaties versterken we duurzame lokale alternatieven van gemeenschappen, zoals agro-ecologische landbouw en het gebruik en de bescherming van inheemse zaden. We willen de publieke opinie beïnvloeden en ijveren voor een beleid dat deze praktijken ondersteunt en de voedselzekerheid en autonomie van rurale gemeenschappen ten goede komt. In een context waarin kritische sociale organisaties onder druk komen te staan, bevorderen we de samenwerking binnen de civiele samenleving om de democratische ruimte en vrijheid van mening en vereniging te beschermen. Doorheen het hele programma zetten we in op de versterking van sociale organisaties met actieve participatie van vrouwen en jongeren. Om het programma te realiseren werkt Broederlijk Delen samen met tien partnerorganisaties, waarbij we voorzien in capaciteitsversterking en samenwerking faciliteren.

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.

SDGs