General information

Title
Les ménages du plateau de Thiès et de la Vallée du Grand Baobolong et leurs membres participent de manière équitable à une société civile forte, ont amélioré leur résilience et souveraineté alimentaire et contribuent à une bonne gouvernance de l’environnement et des ressources naturelles.
ID
XM-DAC-2-10-2455
CRS ID
2021C02455
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€2.316.247
Actor
NGO Broederlijk Delen - BD
Country
SENEGAL
Sector
Agriculture and livestock - Agricultural co-operatives
Policy markers
Gender 1
Environment 1
Good Governance 1
Desertification 1
Climate: Mitigation 1
Climate: Adaptation 1
RMNCH: Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health 2
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Priority partner country
Yes
Fragile state
No
Least developed country
Yes
Budgetline
54 20 356072 NGO Programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
SDGs
Body

General

Broederlijk Delen steunt 11.000 boerenfamilies op het Senegalese platteland in hun streven naar betere levensomstandigheden. Samen met elf partnerorganisaties werken we in twee streken (Plateau van Thiès en Vallei van de Grote Baobolong) aan een vruchtbaar en leefbaar platteland, waar boerenfamilies een waardig inkomen kunnen verwerven en een actieve rol spelen in de civiele samenleving. We promoten duurzame familiale land- en tuinbouw zodat de Senegalese boerenfamilies die we bereiken voldoende en gediversifieerd voedsel hebben. Dat is enkel mogelijk middels herstel van het leefmilieu en goed beheer van natuurlijke rijkdommen zoals water, grond en bos. Door gronden weer vruchtbaar te maken, de toegang tot water te verbeteren en duurzame landbouwtechnieken toe te passen, kunnen boeren het hele jaar door op een betere oogst rekenen. Aanvullend willen we de sociale organisaties versterken zodat ze de belangen van de bevolking beter kunnen verdedigen, met de overheid in overleg kunnen gaan en samen kunnen werken aan een goed beheer van de leefomgeving. Broederlijk Delen draagt bij aan de institutionele versterking van zijn partners en stimuleert effectieve en efficiënte samenwerking tussen partners, en met andere actoren. Dat is volgens ons de beste manier om impact te verhogen en een duurzame positieve verandering te bereiken. Bijzondere aandacht doorheen het programma gaat naar de positie van vrouwen en jongeren in de samenleving.

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.

SDGs