General information

Title
Des responsables politiques aux niveaux belge, européen et international sont influencés en faveur du développement durable et du respect des droits de l'homme et du droit international dans les pays partenaires
ID
XM-DAC-2-10-2452
CRS ID
2021C02452
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€1.223.036
Actor
NGO Broederlijk Delen - BD
Policy markers
Gender 1
Environment 1
Climate: Mitigation 1
Climate: Adaptation 1
Good Governance 1
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Fragile state
No
Least developed country
No
Budgetline
54 20 356072 NGO Programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
SDGs
Body

General

Wat betreft de werking in België bestaat het programma 2017-2021 uit drie specifieke doelstellingen: onderwijswerking, bewegingswerk en politieke werking. De onderwijswerking wordt gezamenlijk uitgevoerd door Studio Globo en Broederlijk Delen, het bewegingswerk en de politieke werking door Broederlijk Delen. Onderhavige doelstelling betreft de politieke werking. Deze beoogt de verdediging op Belgisch en Europees niveau van belangen en rechten van bevolkingsgroepen in de partnerlanden. Het beleidswerk concentreert zich op vier thema's: vrede in Israël en Palestina, vrede en duurzame ontwikkeling in Centraal-Afrika, bevordering van voedselsoevereiniteit en agro-ecologie met focus op Afrika, en bevordering van een meer duurzame omgang met natuurlijke hulpbronnen met focus op Latijns-Amerika.

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.

SDGs

SDGs