General information

Title
4.200 ménages agricoles dans les provinces de Kwilu et Kasai Oriental améliorent leurs conditions de vie à travers l’agriculture familiale durable et à travers l’émergence d’un mouvement paysanne autonome et performant qui exerce une influence sur les politiques
ID
XM-DAC-2-10-2456
CRS ID
2021C02456
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€3.369.057
Actor
NGO Broederlijk Delen - BD
Country
CONGO (DEMOCRATIC REP.)
Sector
Agriculture and livestock - Agricultural co-operatives
Policy markers
Gender 1
Environment 1
Good Governance 1
Climate: Adaptation 1
RMNCH: Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health 2
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Priority partner country
Yes
Fragile state
Yes
Least developed country
Yes
Budgetline
54 20 356072 NGO Programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
Tags
Private Sector Dev.
SDGs
Body

General

Het programma begeleidt 6.270 Congolese boerenfamilies in de provincies Kwilu en Kasai Oriental in hun streven naar een beter inkomen en een waardig leven. Eind 2021 zullen 4.200 families dit ook gerealiseerd hebben. Het programma zet in op uitbouw van lokale economie en een weerbare civiele samenleving: agro-ecologische familiale landbouw, verbeterde commercialisering van landbouwproducten, aanvullende inkomstengenererende activiteiten, ruraal ondernemerschap, versterking van boerenorganisaties en beleidsbeïnvloeding. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de participatie van vrouwen en jongeren. Om dit mogelijk te maken werken we samen met een aantal lokale ngo’s die in elke provincie vijf basisorganisaties ondersteunen. We willen deze basisorganisaties verankeren in de provinciale boerenfederatie, die een belangrijke strategische partner is in het beïnvloeden van het provinciale beleid ten gunste van familiale landbouw. Samen met onze nationale partnerorganisaties willen we op deze wijze werk maken van een structurele sociale beweging, op provinciaal en nationaal niveau, die opkomt voor de socio-economische rechten van boerenfamilies en weegt op het beleid. Om het werk meer kracht bij te zetten werkt Broederlijk Delen nauw samen met de vijftien andere Belgische ngo’s binnen de Alliantie Agricongo en met de BTC-landbouwprogramma’s in beide provincies.

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.

SDGs