General information

Title
57.780 rural livelihoods in Lango and Rwenzori regions live a dignified life with improved food security and income through more resilient agr-ecological family farming and commercialisation.
ID
XM-DAC-2-10-2457
CRS ID
2021C02457
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€2.927.451
Actor
NGO Broederlijk Delen - BD
Country
UGANDA
Sector
Agriculture and livestock - Agricultural development
Policy markers
Gender 1
Environment 1
Good Governance 1
Biodiversity 1
Climate: Adaptation 1
Trade Development 1
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Priority partner country
Yes
Fragile state
Yes
Least developed country
Yes
Budgetline
54 20 356072 NGO Programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
Tags
Private Sector Dev.
SDGs
Body

General

Broederlijk Delen zet in Oeganda in op het verhogen van de voedselzekerheid en het inkomen van 57.780 huishoudens, actief in famililale landbouw.Daarvoor werken we samen met twaalf partnerorganisaties in de streken Rwenzori en Lango. We zetten in op agro-ecologische landbouw, productieverhoging, bewustmaking rond gezond voedsel en het weerbaarder maken van boeren tegen klimaatschokken. Door coöperatieven en marktgroepen te versterken, beogen we verbeterde commercialisering van landbouwproducten. Samen verkopen levert schaalvoordelen op en door in te zetten op de verwerking van producten, krijgen boeren meer controle over de waardeketen en gaat er een groter deel van de winst naar de boer. We bevorderen gendergelijkheid door zowel medewerkers van partnerorganisaties te trainen als lokale change makers die met de doelgroep rond dit thema werken. Om de landbouwsector op duurzame wijze te ontwikkelen, is het cruciaal om ook jongeren te betrekken en motiveren. Om tot de gewilde resultaten te komen in Oeganda, versterken we de capaciteiten van onze partner- en basisorganisaties. De goed ontwikkelde samenwerking van onze partners per streek en met bredere netwerken, moet leiden tot een sterkere civiele samenleving die opkomt voor de rechten en belangen van rurale gemeenschappen.

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.

SDGs