General information

Title
Les communautés rurales du Nord-Burkina engagées dans l’agriculture familiale, sont souveraines sur le plan alimentaire, défendent leurs droits et poursuivent leurs propres ambitions de développement et leur bien-être social dans le respect de l’environnement et des principes de bonne gouvernance e
ID
XM-DAC-2-10-2454
CRS ID
2021C02454
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€2.271.036
Actor
NGO Broederlijk Delen - BD
Country
BURKINA FASO
Sector
Agriculture and livestock - Agricultural co-operatives
Policy markers
Gender 1
Environment 2
Good Governance 2
Desertification 1
Climate: Mitigation 1
Climate: Adaptation 1
RMNCH: Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health 1
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Fragile state
No
Least developed country
Yes
Budgetline
54 20 356072 NGO Programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
SDGs
Body

General

Broederlijk Delen steunt 75.650 boerenfamilies in het droge noorden van Burkina Faso in hun streven naar betere levensomstandigheden. Samen met zeven lokale partnerorganisaties werken we aan een vruchtbaar en leefbaar platteland, nu én in de toekomst. We willen dat de boerenfamilies die we bereiken heel het jaar door voldoende en kwaliteitsvol voedsel hebben. We promoten duurzame familiale landbouw en de verkoop van overschotten op lokale markten aan rechtvaardige prijzen. Daarbij beogen we dat de bijdrage van alle leden van het huishouden, ook jongeren en vrouwen, gewaardeerd wordt en dat de inkomsten ten goede komen van ieders welzijn. In Burkina Faso is een goede oogst alleen mogelijk door goed beheer van de kwetsbare leefomgeving. We zetten daarom sterk in op het herstellen van uitgeputte gronden, de bescherming van nog vruchtbaar land, duurzame landbouwmethoden en verbetering van de biodiversiteit. Aanvullend willen we de politieke en sociale positie van de boerengemeenschappen versterken, zodat ze zelf hun belangen en rechten kunnen verdedigen. We stimuleren samenwerking tussen gemeenschappen en tussen organisaties, wat het onderling leren bevordert, en de overredingskracht vergroot bij beleidsbeïnvloeding. We hebben bijzondere aandacht voor de positie van vrouwen en jongeren binnen familie, organisaties en samenleving.

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.

SDGs