General information

Title
Des enseignants, des élèves et l'environnement scolaire, à travers l'éducation au développement, sont motivés pour des liens solidaires et un agir solidaire, en vue de la solidarité internationale et un modèle de vie durable dans notre propre pays
ID
XM-DAC-2-10-2450
CRS ID
2021C02450
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€955.866
Actor
NGO Broederlijk Delen - BD
Policy markers
Gender 1
Environment 1
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Fragile state
No
Least developed country
No
Budgetline
54 20 356072 NGO Programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
Body

General

Broederlijk Delen en Studio Globo willen samen de Vlaamse samenleving sensibiliseren en mobiliseren voor internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling. Daarom vormen ze het samenwerkingsverband Komyuniti en werkten ze een gezamenlijk programma 2017-2021 uit. Wat betreft de werking in België bestaat het programma uit drie luiken: onderwijswerking, bewegingswerk en politieke werking. Studio Globo is trekker van de onderwijswerking, die gezamenlijk uitgevoerd wordt door Studio Globo en Broederlijk Delen. De onderwijswerking betreft de aanbreng en bevordering van ontwikkelingseducatie in het onderwijsmidden. Met een gevarieerd aanbod aan werkvormen richt het samenwerkingsverband zich tot het basisonderwijs, het secundair onderwijs, de lerarenopleiding en de navorming van leerkrachten. Het jaarlijks bereik betreft gemiddeld 114.000 leerlingen basisonderwijs, 48.000 leerlingen secundair onderwijs, 1.700 studenten lerarenopleiding en 7.350 leerkrachten. De ontwikkelings-educatie in klas krijgt een vervolg in solidariteitsacties op school. Jaarlijks organiseren ongeveer 1000 scholen acties in het kader van de campagne van Broederlijk Delen. Inhoudelijk rapporteren we hier over het geheel van de onderwijswerking. De financiële gegevens betreffen enkel Broederlijk Delen.

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.