General information

Title
L'élargissement et le renouveau en Flandres et à Bruxelles de la base sociale pour le développement durable, à travers un mouvement qui s'engage pour la solidarité internationale et un monde durable sans inégalité
ID
XM-DAC-2-10-2451
CRS ID
2021C02451
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€3.830.760
Actor
NGO Broederlijk Delen - BD
Policy markers
Gender 1
Environment 2
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Fragile state
No
Least developed country
No
Budgetline
54 20 356072 NGO Programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
Body

General

Wat betreft de werking in België bestaat het programma 2017-2021 uit drie specifieke doelstellingen: onderwijswerking, bewegingswerk en politieke werking. De onderwijswerking wordt gezamenlijk uitgevoerd door Studio Globo en Broederlijk Delen, het bewegingswerk en de politieke werking door Broederlijk Delen. Onderhavige doelstelling betreft het bewegingswerk. Broederlijk Delen is een beweging voor internationale solidariteit, met ongeveer 18.000 vrijwilligers in 2.750 lokale groepen doorheen Vlaanderen. Het bewegingswerk omvat de vorming van vrijwilligers, de ondersteuning van de lokale groepen, de acties voor verbreding van de beweging en de organisatie van de jaarlijkse campagne. Jaarlijks wordt door de hele beweging een bewustmakings- en mobiliseringscampagne georganiseerd om in Vlaanderen het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking te versterken.

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.