General information

Title
Enhance Palestinians' dignity through better access to rights and creating opportunities for personal and community development
ID
XM-DAC-2-10-2453
CRS ID
2021C02453
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€1.303.648
Actor
NGO Broederlijk Delen - BD
Country
PALESTINE
Sector
Government and civil society - Human rights
Policy markers
Gender 1
RMNCH: Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health 1
Good Governance 2
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Priority partner country
Yes
Fragile state
Yes
Least developed country
No
Budgetline
54 20 356072 NGO Programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
SDGs
Body

General

Broederlijk Delen wil bijdragen tot een waardiger leven voor Palestijnen door enerzijds betere toegang tot basisrechten te garanderen en anderzijds kansen voor persoonlijke ontwikkeling te creëren. Via partnerorganisaties verlenen we jaarlijks aan ongeveer 750 Palestijnse burgers rechtsbijstand. Daarnaast vormen we burgers en verenigingen om zelf op te komen voor hun rechten. Bijzondere aandacht gaat naar de rechten van vrouwen en kinderen. Schendingen van het het internationaal recht ondermijnen de kansen op ontwikkeling. Daarom focust het programma sterk op beleidsbeïnvloeding. Om de mensenrechten te verdedigen, richten we ons zowel tot beleidsmakers in Palestina en Israël, als op internationaal niveau. Interactie tussen de partnerorganisaties in Israël en Palestina en het eigen politieke werk op Belgisch en Europees niveau is daarbij cruciaal. We investeren in het informeren en sensibiliseren van de publieke opinie om een verzoenende opstelling te bevorderen. Het tweede luik van het programma wil kansen creëren voor persoonlijke ontwikkeling. Door in te zetten op vorming, begeleiding, traumaverwerking en creatieve expressievormen, geven onze partnerorganisaties mensen de kans om hun weerbaarheid te verhogen, dit met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren.

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.

SDGs

SDGs