General information

Title
90 organisations communautaires de base, développent des systèmes agricoles durables et renforcent leur rôle comme acteur du développement local
ID
XM-DAC-2-10-2461
CRS ID
2021C02461
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€1.858.997
Actor
NGO Broederlijk Delen - BD
Country
HAITI
Sector
Agriculture and livestock - Agricultural co-operatives
Policy markers
Gender 1
Environment 1
Good Governance 1
Biodiversity 1
Climate: Adaptation 1
RMNCH: Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health 1
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Fragile state
Yes
Least developed country
Yes
Budgetline
54 20 356072 NGO Programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
SDGs
Body

General

Broederlijk Delen steunt 90 rurale basisorganisaties in twee streken (Nord-Est en Bas Plateau Central) in Haïti in hun streven naar betere levensvoorwaarden. Voedselzekerheid staat daarbij centraal. Samen met zes partnerorganisaties bevordert Broederlijk Delen duurzame familiale landbouw en stimuleert boeren om aan te sluiten bij rendabele landbouwketens. We versterken de capaciteiten van boerenorganisaties zodat ze een betere dienstverlening kunnen bieden aan hun leden en kunnen opkomen voor hun rechten. Daarnaast werken we samen met een nationale mensenrechtenorganisatie die de rurale partners en basisorganisaties ondersteunt in de bewustmaking en pleitbezorging rond het recht op voedsel en een gezond leefmilieu. Diezelfde rechtenbenadering trekken we met behulp van nationale partners en een internationaal netwerk door tot op nationaal en internationaal niveau. Zo trachten we het recht op voedsel in Haïti op de politieke agenda te plaatsen. Doorheen heel het programma besteden we bijzondere aandacht aan gendergelijkheid en jongerenparticipatie. De complementariteit van de partnerorganisaties zorgt ervoor dat we sterkere streekgebonden resultaten kunnen behalen, waarbij Broederlijk Delen voorziet in capaciteitsversterking van zijn partners om de doeltreffendheid te vergroten.

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.

SDGs