General information

Title
Comunidades rurales en las Provincias Altas de Cusco y Apurimac controlan, gestionan y defienden su territorio e implementan alternativas de Buen Vivir.
ID
XM-DAC-2-10-2463
CRS ID
2021C02463
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€2.251.243
Actor
NGO Broederlijk Delen - BD
Country
PERU
Sector
Agriculture and livestock - Agricultural co-operatives
Policy markers
Gender 1
Environment 2
Good Governance 2
Climate: Adaptation 1
RMNCH: Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health 1
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Priority partner country
Yes
Fragile state
No
Least developed country
No
Budgetline
54 20 356072 NGO Programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
SDGs
Body

General

Het programma van Broederlijk Delen in Peru situeert zich in de Hoge Provincies van Cusco en Apurimac, een streek in de zuidelijke Andes die ingrijpend wordt getransformeerd door grootschalige mijnbouwprojecten. Aanvullend steunen we met eigen middelen een kleinere interventie in Cajamarca in Noord-Peru, een regio met gelijkaardige kenmerken, met het oog op uitwisseling en wederzijds leren. Wij steunen rurale gemeenschappen in hun streven naar een betere toegang en duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen. Daarnaast willen we de bescherming van de rechten van de inheemse en boerenbevolking verzekeren, en versterken we de rol en de instellingen van de Peruaanse overheid om democratie en duurzame ontwikkeling te bevorderen. We besteden hierbij bijzondere aandacht aan de rechten van vrouwen, jongeren en inheemse gemeenschappen. Via onze partnerorganisaties ondersteunen we lokale gemeenschappen in het ontwikkelen van alternatieven voor een economie die gebaseerd is op grootschalige mijnbouw. We geven zichtbaarheid aan die alternatieven zodat ze inspirerend kunnen werken voor andere gemeenschappen en voor het overheidsbeleid. We versterken de lokale sociale organisaties zodat zij hun rol kunnen spelen in de verdediging van de rechten en belangen van de bevolking. De lokale interventies worden aangevuld met beleidsbeïnvloeding op regionaal en nationaal niveau. Om het programma te realiseren werkt Broederlijk Delen samen met tien partnerorganisaties, waarbij we voorzien in de versterking van hun capaciteiten.

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.

SDGs