General information

Title
10 comunidades rurales y de víctimas de Córdoba y 62 comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas del Cauca permanecen en sus territorios donde afianzan sus planes de vida digna
ID
XM-DAC-2-10-2462
CRS ID
2021C02462
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€1.507.181
Actor
NGO Broederlijk Delen - BD
Country
COLOMBIA
Sector
Agriculture and livestock - Agricultural co-operatives
Policy markers
Gender 1
Environment 1
Good Governance 1
Climate: Adaptation 1
RMNCH: Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health 1
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Fragile state
No
Least developed country
No
Budgetline
54 20 356072 NGO Programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
SDGs
Body

General

Broederlijk Delen steunt in Colombia 62 inheemse, afro-, en boerengemeenschappen in de regio Cauca, en 10 organisaties voor slachtoffers van het conflict in de regio Córdoba. Zij streven ernaar om op hun grondgebied te kunnen blijven leven en hun eigen toekomstplannen waar te maken. Na de ondertekening van het historische vredesakkoord tussen overheid en rebellen, moeten de echte vrede en de verzuchtingen van de rurale bevolking in de praktijk en op het terrein worden omgezet. We ijveren ervoor dat de voorstellen van gemeenschappen gehoord worden en in rekening worden gebracht tijdens het vredesproces. Via onze partnerorganisaties begeleiden we hen in het beschermen van hun grondgebied dat bedreigd wordt door illegale activiteiten en grote extractieve projecten (mijnbouw, energie en agrobusiness). Het huidige beleid stimuleert de toename van zulke projecten, maar dat gaat in tegen de visie van vele gemeenschappen. Met hun organisaties verzetten zij zich met juridische, politieke en sociale actie, door het documenteren van rechtenschendingen en door controlemechanismen op te zetten. Het programma beoogt bij te dragen aan een betere (zelf)bescherming van diegenen die hun grondgebied en omgeving verdedigen, tegen het toenemende geweld waarmee ze worden geconfronteerd. We zetten daarvoor ook in op onderhandelingscapaciteiten, conflictbeheersing en vrouwen- en jongerenparticipatie. Broederlijk Delen draagt bij aan solidaire allianties en versterkt collectieve actie. Broederlijk Delen apoya en Colombia a 62 comunidades indígenas, afro y campesinas en el departamento de Cauca, y 10 organizaciones de víctimas en el departamento de Córdoba, en sus esfuerzos por permanecer en sus territorios para que puedan realizar sus planes de vida. Luego de la firma del histórico acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla, la paz real y que anhelan las poblaciones rurales se debe construir en la práctica en los territorios. Apoyamos a las comunidades para que sus propuestas sean escuchadas y tomadas en cuenta en este proceso. Al mismo tiempo, les acompañamos para que protejan sus territorios amenazados por actividades ilegales pero también por grandes proyectos extractivos, energéticos o agro-industriales, que van incrementando en esa coyuntura y van en contra de la visión de paz que tienen las comunidades. Para ello, combinan mecanismos de vigilancia, la documentación de afectaciones y violaciones de derechos, y acciones jurídicas, de incidencia y movilización social. Para que las comunidades y sus organizaciones puedan enfrentar mejor esos desafíos, contribuimos a una mejor (auto)protección para quienes defienden sus territorios y el ambiente contra la creciente violencia que sufren. También, fortalecemos sus capacidades de negociación, transformación de conflictos, y la participación de las mujeres y los jóvenes. Así están mejor preparadas para asumir el reto de la construcción de paz. El programa de BD, aporta con alianzas solidarias y fortalece la capacidad de acción colectiva.

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.

SDGs