General information

Title
2.500 ménages ruraux ont amélioré durablement leurs conditions socio-économiques à travers une agriculture familiale respectueuse de l’environnement, une cohésion sociale renforcée, la promotion de la citoyenneté et l’affiliation à des organisations paysannes renforcées
ID
XM-DAC-2-10-2458
CRS ID
2021C02458
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€1.430.127
Actor
NGO Broederlijk Delen - BD
Country
RWANDA
Sector
Agriculture and livestock - Agricultural co-operatives
Policy markers
Gender 1
Environment 1
Good Governance 1
Climate: Adaptation 1
RMNCH: Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health 1
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Priority partner country
Yes
Fragile state
No
Least developed country
Yes
Budgetline
54 20 356072 NGO Programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
SDGs
Body

General

Broederlijk Delen steunt zo’n 2.500 Rwandese rurale huishoudens in hun streven naar betere levensomstandigheden. Daarvoor werken we samen met zes partnerorganisaties en de lokale overheden in de zuidelijke districten Huyé, Nyaruguru en Nyamagabe die tot de armste van het land behoren. We versterken de capaciteiten van de bevolking zodat zij zelf in staat is om initiatieven te ondernemen, armoede te bestrijden, sociale conflicten op te lossen en actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven. De armste gezinnen in Rwanda zien zichzelf nauwelijks vertegenwoordigd, en het ontbreekt hen aan kansen en middelen om een waardig leven op te bouwen. Wij ondersteunen hen door in te zetten op agro-ecologische familiale landbouw, inkomstengenererende activiteiten, verbetering van de sociale cohesie en bevordering van actief burgerschap. Onze nationale partnerorganisaties ondersteunen de boerenbewegingen bij het ontwikkelen van een betere dienstverlening aan en belangenbehartiging van familiale boeren. Broederlijk Delen voorziet in de capaciteitsversterking van zijn partnerorganisaties om de doeltreffendheid van hun interventies te versterken, alsook de coördinatie en gezamenlijke opvolging van het programma. Broederlijk Delen steunt zo’n 2.500 Rwandese rurale huishoudens in hun streven naar betere levensomstandigheden. Daarvoor werken we samen met zes partnerorganisaties en de lokale overheden in de zuidelijke districten Huyé, Nyaruguru en Nyamagabe die tot de armste van het land behoren. We versterken de capaciteiten van de bevolking zodat zij zelf in staat is om initiatieven te ondernemen, armoede te bestrijden, sociale conflicten op te lossen en actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven. De armste gezinnen in Rwanda zien zichzelf nauwelijks vertegenwoordigd, en het ontbreekt hen aan kansen en middelen om een waardig leven op te bouwen. Wij ondersteunen hen door in te zetten op agro-ecologische familiale landbouw, inkomstengenererende activiteiten, verbetering van de sociale cohesie en bevordering van actief burgerschap. Onze nationale partnerorganisaties ondersteunen de boerenbewegingen bij het ontwikkelen van een betere dienstverlening aan en belangenbehartiging van familiale boeren. Broederlijk Delen voorziet in de capaciteitsversterking van zijn partnerorganisaties om de doeltreffendheid van hun interventies te versterken, alsook de coördinatie en gezamenlijke opvolging van het programma.

Results

2.500 ménages ruraux ont amélioré durablement leurs conditions socio-économiques à travers une agriculture familiale respectueuse de l’environnement, une cohésion sociale renforcée, la promotion de la citoyenneté et l’affiliation à des organisations paysannes renforcées

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.

SDGs