General information

Title
Universitaire samenwerking - EIGEN INITIATIEVEN 2013 - ALGEMEEN (moederfiche)
ID
XM-DAC-2-10-3014484
CRS ID
2019CO4484
Start date
End date
Activity status
Pipeline/identification
Budget
€0
Actor
VLIR-UOS - Vlaamse Interuniversitaire Raad - Flemish Interuniversity Council
Sector
Education - Higher education
Policy markers
Gender 1
Environment 1
Good Governance 1
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Fragile state
No
Least developed country
No
Budgetline
54 24 452353 (ex 54443553) VLIR's own initiatives
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
Body

General

Prioritair staat lokale capaciteitsontwikkeling op het niveau van een universitair departement, met als bedoeling om deze lokale capaciteit effectief in te zetten voor armoedebe-strijding in de eigen regio/ land.

Results

Meer in het bijzonder gaat het om onderzoeks- of opleidingsprojecten - waarvan de beoogde doelstellingen bijdragen tot de verbetering van de levensomstandigheden van de lokale bevolking; - waarbij de activiteitensectoren de versterking van het sociaal-economisch en maatschappelijk draagvlak in de partnerlanden op het oog hebben; - waarbij, vanuit de bezorgdheid om te streven naar een duurzame ontwikkeling, de wederzijdse inwerking op ondermeer sociale, culturele, ecologische en economische factoren wordt bestudeerd; - waarbij garanties worden geboden dat, nadat de financiering onder de Belgische overheid werd beëindigd, het project door de instelling in het Zuiden zal worden voortgezet.

Documents

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.