Universitaire samenwerking - EIGEN INITIATIEVEN 2013 - ALGEMEEN (moederfiche)
Projects

General information

Title

Universitaire samenwerking - EIGEN INITIATIEVEN 2013 - ALGEMEEN (moederfiche)

Budget
€0.00
Actors
VLIR-UOS - Vlaamse Interuniversitaire Raad - Flemish Interuniversity Council
Sectors
Higher education

Objectives

Prioritair staat lokale capaciteitsontwikkeling op het niveau van een universitair departement, met als bedoeling om deze lokale capaciteit effectief in te zetten voor armoedebe-strijding in de eigen regio/ land. Meer in het bijzonder gaat het om onderzoeks- of opleidingsprojecten - waarvan de beoogde doelstellingen bijdragen tot de verbetering van de levensomstandigheden van de lokale bevolking; - waarbij de activiteitensectoren de versterking van het sociaal-economisch en maatschappelijk draagvlak in de partnerlanden op het oog hebben; - waarbij, vanuit de bezorgdheid om te streven naar een duurzame ontwikkeling, de wederzijdse inwerking op ondermeer sociale, culturele, ecologische en economische factoren wordt bestudeerd; - waarbij garanties worden geboden dat, nadat de financiering onder de Belgische overheid werd beëindigd, het project door de instelling in het Zuiden zal worden voortgezet.