Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Openaid

Investeren in hun toekomst, is investeren in onze toekomst

Samenwerken met impact 

Sterke internationale samenwerkingen bestaan uit gelijkwaardige partners. We ondersteunen dan ook zo veel mogelijk initiatieven van lokale actoren. België stapt mee in hun verhaal om verdere duurzame en sociaal rechtvaardige ontwikkeling in de partnerlanden te bevorderen.  

Zoals bij Kathia Iradukunda van Hyacint Art House. Het bedrijf van deze Burundese onderneemster oogst een schadelijke plant, waterhyacint, en verwerkt deze tot duurzame kunst- en textielproducten.  Tegelijk creëert Hyacint Art House ook werkgelegenheid voor ruim 150 andere vrouwen.

Bekijk hier de campagnevideo en lees haar inspirerende verhaal.  

Kathia Iradunkunda, Hyacinth Art House

Ontdek eveneens Professor Dissou Affolabi’s cruciale rol in de wereldwijde strijd tegen antibioticaresistentie. Zijn team onderzoekt in samenwerking met het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) bacteriële infecties en ontwikkelde recentelijk een innovatieve antimicrobiële gevoeligheidstest. Met deze testen kunnen infecties en resistentie op grotere schaal worden aangepakt. Professor Affolabi’s werk redt zo niet alleen levens in Benin maar draagt ook wereldwijd bij aan het bestrijden van dit urgente gezondheidsrisico. 

Bekijk de campagnevideo en lees het verhaal.  

Dr Affolabi, ITM

Lokaal investeren in globale oplossingen

België werkt mee aan een wereld waar iedereen gelijke kansen krijgt. De projecten waaraan we bijdragen, zijn niet alleen voordelig voor het land waar ze plaatsvinden, maar ook voor de rest van de wereld én dus voor onszelf. Zo is het klimaat, bijvoorbeeld, een blijvend aandachtspunt doorheen al onze initiatieven. 

Maar elke investering in het klimaat, moet ook sociaal duurzaam zijn. Zo kan internationale samenwerking ook een hefboom zijn voor lokaal ondernemerschap. Investeringen in onderwijs en gezondheidszorg voor vrouwen krijgen daarin bovendien een speciale plaats. 

De grote crisissen laten zich over heel de wereld voelen. Als we vooruit willen, zullen we dat samen moeten doen. Lokale natuurgebieden in stand helpen houden, is zorgen voor onze planeet. Dat komt ook ons ten goede.