Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Openaid

Openaid

Investeren in hun toekomst,
is investeren in onze toekomst

Doorzoek onze projecten binnen internationale samenwerking

Wat is Openaid?

Op het Openaid-portaal vindt u alle projecten, programma’s, internationale bijdragen en humanitaire hulp die België sinds 2014 heeft gefinancierd in het kader van internationale samenwerking.

Doordat België samenwerkt met de armste landen, gebeurt deze samenwerking vaak in een erg uitdagende context. Daarom delen we hier niet alleen inspirerende succesverhalen, maar besteden we ook aandacht aan uitdagingen en obstakels die we tegenkomen. Zo biedt Openaid inzicht in deze complexe sector.

Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Internationale samenwerking werkt

België werkt mee aan een wereld waar iedereen gelijke kansen krijgt, los van waar je geboren bent. Dat doen we binnen de richtlijnen die de Verenigde Naties hebben uitgetekend rond wereldwijde duurzame ontwikkeling.

Deze doelstellingen zetten we om in concrete samenwerkingsprojecten voor onder meer armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs, en mensenrechten. Bovendien zijn gendergelijkheid en klimaat bijzondere overkoepelende aandachtspunten doorheen al onze projecten.

Internationale samenwerking