Transparantie, waarom eigenlijk ?

Transparantie met betrekking tot officiële hulpstromen, is cruciaal voor de effectiviteit van de hulp. Dit idee werd voor het eerst officieel verwoord en breed onderschreven door de internationale gemeenschap in de "Paris Declaration on Aid Effectiveness" (2005), en verder uitgewerkt in de "Accra Agenda for Action" (2008) en het "Busan Partnership Agreement" (2011).

Transparantie zorgt er immers voor dat donoren hun inspanningen kunnen coördineren, zodat overlappingen of leemtes in de hulp vermeden worden. Partnerlanden kunnen beter hun budgetten plannen. En beiden kunnen ter verantwoording geroepen worden: door elkaar, hun volksvertegenwoordigers, de civiele maatschappij, of rechtstreeks door de burger.

Internationale samenwerking zit van oudsher in België 's DNA, en transparantie maakt inherent deel uit van een modern beleid. Het is dus evident dat België zich inschrijft in deze internationale dynamiek.

Wat vindt men op dit data-portaal ?

U vindt in dit portaal alle projecten, programma's, internationale bijdragen, humanitaire hulp, of andere uitgaven sinds 2014, die deel uitmaken van de officiële Belgische hulp en die aangerekend worden op de budgetten van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)

Daarnaast schuiven we een aantal "Stories" naar voor, gekozen omwille van hun vernieuwende aanpak, of omdat ze de prioriteiten van de beleidsmakers illustreren, of omdat ze laten zien hoe je in moeilijke omstandigheden creatief moet zijn om oplossingen te bedenken.

Het Belgische ontwikkelingsbeleid focust zich immers vooral op de allerarmste landen, die onze hulp het meest nodig hebben. Zulke landen kampen vaak met gebrekkige of zelfs ontbrekende staatsstructuren, waardoor het niet vanzelfsprekend is om iets duurzaams op te bouwen. Om daar dan toch blijvend resultaat te boeken, komt een dosis Belgisch "out of the box" denken goed van pas om met schaarse middelen toch een verschil te maken.

We zullen onze selectie van illustratieve verhalen regelmatig uitbreiden en aanpassen.

U vindt ze op de "Stories" pagina.

Praktische wenken.

Op de pagina "Projecten" kunnen DGD gesteunde activiteiten vanaf 2014 gezocht worden op basis van de parameters partnerland, sector, uitvoerder, of een combinatie daarvan.

Projecten of programma's met specifieke locaties, worden op de landkaart aangeduid met rode stippen.

Voor een aanzienlijk deel van onze hulp is dat evenwel niet relevant. Vele projecten ondersteunen een partnerland in z'n geheel, zoals ondersteuning bij de modernisering van onderwijs- of landbouwministeries bv.

Algemene bijdragen aan internationale hulporganisaties zoals het Rode Kruis of Unicef, kunnen uiteraard niet gelinkt worden aan specifieke landen. wat ook geldt voor sensibiliseringsprojecten die de burgers informeren, of algemeen onderzoek rond ontwikkeling door universiteiten of andere onderzoekscentra.

Om een zo volledig en correct mogelijke weergave aan te bieden van de verdeling van de hulp per sector, werden de algemene bijdragen aan internationale organisaties per sector opgedeeld.

Beperkingen.

Transparantie zoals we die hier beogen, wordt niet met een vingerknip bereikt, maar vergt een lang volgehouden inspanning. De medewerkers van DGD zetten zich in om zelfverklarende projecttitels aan te reiken, die onmiddellijk een idee geven waar de onderliggende activiteiten over gaan.  En beschrijvingen, die meer uitgebreide info geven.

Nog niet overal zullen oorspronkelijke titels uit het verleden aangepast zijn aan de nieuwe manier van werken, sommige titels zullen nog niet vertaald zijn, beschrijvingen kunnen nog ontbreken.

Maar transparantie is een proces, en de informatie zal gestaag uitgebreider en nuttiger worden.