Twee en een half jaar na de lancering ondersteunt het Wehubit-programma  van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel achttien digitale projecten  in elf van de veertien partnerlanden van onze bilaterale samenwerking rond een aantal uiteenlopende thema’s zoals empowerment van vrouwen en jongeren, intelligente, klimaatvriendelijke landbouw, eHealth en digitale vaardigheden. Het team van het Wehubit-programma, dat veel ervaring heeft met het beheer van een competitief fonds, heeft net een vijfde oproep tot het indienen van voorstellen afgerond, een initatief dat de kans geeft om binnen de D4D-gemeenschap in België en in het buitenland nieuwe banden aan te knopen.

 

De context

In 2016 heeft Alexander De Croo, minister van Ontwikkelingssamenwerking, de nieuwe Strategienota Digital for Development (D4D) van België ondertekend. De nota belicht het potentieel van digitalisering als hefboom voor ontwikkeling en benadrukt tegelijk dat digitale technologie geen doel op zich is, maar een instrument om de impact van de interventies te verhogen en meer mensen in nood te bereiken. Drie prioriteiten zijn duidelijk vastgesteld waaronder het gebruik van digitalisering voor inclusieve samenlevingen.

In 2017 heeft de Europese Commissie een Commission Staff Working Document gepubliceerd, met als titel ‘Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services EU development policy’. Dat document onderstreept dat het gebruik van digitale technologieën van groot belang kan zijn om de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen te helpen bereiken.

Om die prioriteiten na te komen en de Agenda 2030 van de Verenigde Naties te helpen verwezenlijken, gaf Enabel in 2017 de aanzet tot een discussie met als doel een digitaal programma uit te werken dat op sociale innovatie is toegespitst en dat in de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking wordt uitgevoerd.

 

De oplossing

In 2018 heeft Enabel het Wehubit-programma officieel gelanceerd dankzij financiering van de Belgische regering en in partnerschap met BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden. Concreet wordt hieraan uitvoering gegeven via  een competitief fonds dat het mogelijk maakt initiatieven te identificeren en uit te werken die digitale technologieën aanwenden om sociale en milieuproblemen aan te pakken en die uitgaan van publieke organisaties of organisaties van de civiele maatschappij, die in een van de partnerlanden van België zijn gevestigd. Financieringsaanvragen uit de privésector kunnen via een omweg naar BIO worden omgeleid.

Arnaud Leclercq, manager van het Wehubit-programme legt uit: 

Terwijl tal van samenwerkingsinitiatieven zich vandaag op ondernemerschap en de ontwikkeling van de privésector richten, zien we dat die geen monopolie op innovatie hebben en dat de digitale oplossingen uit de civiele maatschappij en openbare instanties zeker aandacht en investeringen verdienen. In het kader van onze steun is het zaak ze op te schalen en een zeker risico te nemen. “Om het in start-uptaal te zeggen: we financieren een scaling-up!”.

Concreet betekent dit dat financieringen tussen 50.000 en 350.000 euro voor projecten van 18 tot 36 maanden kunnen worden toegekend aan initiatieven die worden geselecteerd in het kader van een oproep tot het indienen van voorstellen. De analyse van alle gefinancierde projecten gebeurt op basis van een mensenrechtenbenadering en volgens de negen Principles of Digital Development die Enabel onderschrijft.

Bovenop de financieringscomponent ontwikkelt het team van het Wehubit-programma een netwerk dat partnerorganisaties samenbrengt met de bedoeling dat ze er een ruimte vinden waar ze van elkaar kunnen leren om zo bij te dragen tot kennisproductie voor de D4D-gemeenschap. Daarvoor is een vrij toegankelijk online portaal ontworpen.

”Door kennis te delen en te verspreiden, kun je leren van je fouten, maar kun je ze vooral overwinnen. Door die kennis vrij toegankelijk te maken, wil het Wehubit-programma D4D in België, maar vooral in Afrika helpen ontwikkelen”, legt Maxime Heyndrickx, D4D-expert voor het Wehubit-programma, uit.

De rol van D4D-netwerkfacilitator die sinds de uitvoering van het Wehubit-programma werd ontwikkeld, opent ook nieuwe perspectieven op het gebied van samenwerkingen en synergieën met de andere actoren van de Belgische Ontwikkellingssamenwerking. Daardoor zou het programma nieuwe partners moeten kunnen verwelkomen en operationeel moeten kunnen blijven, ook na afloop van de initiële termijn in 2023.

 

Het resultaat

In Oeganda, bijvoorbeeld, verleent het Lewuti-project van BarefootLaw dat Wehubit heeft gefinancierd, gerechtelijke bijstand op maat via sms en Interactive Vocal Service-platformen voor vrouwen die van hun land zijn beroofd. In Benin kunnen kleine cashewboer(inn)en voortaan positieve milieueffecten en rentabiliteit met elkaar combineren: ze ontvangen namelijk gerichte steun, wat kan dankzij het gebruik van dronetechnologie in het kader van het CajuLab-project dat TechnoServe heeft ontwikkeld en Wehubit heeft ondersteund. In de Democratische Republiek Congo worden geneeskundigen aangemoedigd om seksueel geweld te documenteren via de Medicapt-applicatie die is ontwikkeld door Physicians for Home Rights. In Marokko ondersteunt Wehubit de Fondation Marocaine de l’éducation pour l’emploi via Take IT Forward, een project rond empowerment van de jeugd via digitale vaardigheden om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. In Palestina, Burkina Faso, Mali … In totaal zijn momenteel achttien door Wehubit ondersteunde projecten in uitvoering, en naar aanleiding van de vijfde oproep tot het indienen van voorstellen over ‘veerkrachtige steden’ zouden binnenkort vijf nieuwe projecten moeten worden gefinancierd!  

 

Bronnen

  • Kliek hier om de projecten die Wehubit ondersteunt te ontdekken.
  • Foto's : Wehubit header/ © Will Boase, PHR 1/ © Physicians for Human Rights, PHR/ © Physicians for Human Rights, TS/ © Techno Serve / © EFE Maroc

Partners

  • Enabel, het Belgisch ontwikkelingssagentschap
  • BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
  • De Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD)