De huidige situatie ziet er niet veelbelovend uit: een economische crisis, verscheidene conflicten, een toenemende ongelijkheid, een klimaatcrisis, etc.

Na de moeilijke COVID- periode neemt de onderwijssector het heft terug in handen om de schade van de pandemie te herstellen. In september 2022, tijdens de Transformative Education Summit' (TES) hebben 133 landen er zich toe verbonden de onderwijssector te transformeren met oog op capaciteitsversterking en het bevorderen van toegankelijk en inclusief onderwijs.

Op dit moment bevindt het onderwijs zich in een crisis: zes op de tien kinderen kunnen niet lezen, 244 miljoen kinderen en jongeren gaan niet naar school en de werkgelegenheid voor in 2020 daalde met een totaal van 34 miljoen jongeren. De onderinvestering in de sector brengt niet alleen de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in gevaar, maar in brede zin ook onze toekomst.

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking is zich bewust van deze uitdagingen en besteed een aanzienlijk deel van haar budget aan onderwijs. Het ondersteunt de uitvoering van bilaterale programma’s in zes partnerlanden op het gebied van basisonderwijs, beroepsopleiding, lerarenopleiding en de bouw van duurzame scholen. Bovendien draagt de Belgische ontwikkelingssamenwerking ook bij tot de financiering van Belgische NGO’s die actief zijn in het onderwijs en investeert via een bijdrage aan het Global Partnership for Education’.

Het is het juiste moment om de verschillende actoren te mobiliseren en hen uit te nodigen om hun engagementen om te zetten in actie. In september 2022 zijn zes oproepen tot actie gelanceerd voor de volgende thema’s: groene en digitale transitie, de onderwijscrisis en financiering, gendergelijkheid en het basisonderwijs. Deze prioriteiten komen ook tot uiting in de ‘Jeugdverklaring’ voor de transformatie van het onderwijs die ook op de TES is gelanceerd.

Het is meer dan ooit tijd om alle aandacht en de nodige middelen beschikbaar te stellen om de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs te garanderen voor iedereen.
 

Projects supported by Belgian Development Cooperation:

 

Enkele voorbeelden van projecten gesteund door de Belgische ontwikkelingssamenwerking:

  • In Niger vertoont het schoolsysteem veel sociale ongelijkheid, meestal in het nadeel van meisjes uit landelijke en arme gebieden. Het percentage leerlingen dat de lagere school afmaakt is voor deze categorie 24% en voor de middelbare school een magere 5%. Het optreden van ENABEL in het kader van het nieuwe programma moet ervoor zorgen dat meer meisjes naar school gaan, daar blijven en slagen;
  • De crisis in het onderwijs komt met name tot uiting in een grote leerarmoede. Om dit verschijnsel tegen te gaan, steunt de GPE de opleiding van leraren. Sinds 2002 kunnen 67 miljoen meer kinderen rekenen op de steun van een gekwalificeerde leerkracht. In 2022 besteedde de GPE 528 miljoen dollar aan steun voor leraren en onderwijsactiviteiten. Vorig jaar werden 650.000 leraren opgeleid met GPE-financiering.