Met dit jaarverslag wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om de resultaten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in het afgelopen jaar voor te stellen aan het Federale Parlement. Dit verslag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in ontwikkelingssamenwerking.

Het Jaarverslag 2021 van de Belgische ontwikkelingssamenwerking is beschikbaar in digitaal formaat.

In het eerste deel worden de resultaten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking onderzocht. Zowel bij de opvolging van de bilaterale samenwerking als bij de programma's van niet-gouvernementele actoren en multilaterale instellingen wordt bijzondere aandacht besteed aan deze resultaten. Vragen als "Hoeveel hebben we uitgegeven" (financieel verslag) en "Wat hebben we gedaan" (activiteitenverslag) zijn nog steeds relevant, maar moeten worden gekoppeld aan de volgende vraag: "Wat hebben we bereikt" (resultatenverslag). Dit verslag illustreert deze aanpak, niet alleen op het niveau van de verschillende actoren in de Belgische samenwerking (gouvernementeel, niet-gouvernementeel, multilateraal), maar ook in bepaalde prioritaire beleidsthema's. 

In het tweede deel van het verslag wordt ingegaan op andere beleidsterreinen dan ontwikkelingssamenwerking, die een even belangrijke invloed kunnen hebben op de ontwikkeling in onze partnerlanden. In dit verband voorziet de wet van 19 maart 2013 uitdrukkelijk in het werken aan beleidscoherentie voor ontwikkeling, een proces dat ervoor moet zorgen dat de doelstellingen en resultaten van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van onze regering niet worden doorkruist door ander beleid van dezelfde regering.

Het jaarverslag 2021 kan hier worden gedownload. Veel leesplezier!