General information

Title
ONG 11.11.11 - Programma 2014-2016 / Beheerskosten
ID
XM-DAC-2-10-3015471
Start date
End date
Activity status
Pipeline/identification
Budget
€0
Actor
NGO Coupole 11.11.11 ex NCOS - 11/NCOS
Policy markers
Gender 1
Environment 1
Biodiversity 1
Climate: Mitigation 1
Climate: Adaptation 1
Good Governance 1
Trade Development 1
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Fragile state
No
Least developed country
No
Budgetline
54 20 356072 NGO Programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
Body

General

11.11.11 vecht tegen onrecht in het Zuiden door krachten te bundelen en structurele veranderingen af te dwingen.

Results

Het Noord-luik omvat 7 specifieke doelstellingen die allen voortbouwen op het vorige programma: SD1- Beleid: beleidsbeïnvloeding rond 6 prioritaire thema’s: duurzame ontwikkeling, natuurlijke rijkdommen, klimaat, handel, ontwikkelingssamenwerking, regio’s Centraal Afrika en Midden Oosten. SD2 - Koepel: samenwerking en synergie tussen de leden bevat de koepelwerking, het overleg tussen leden, organisatie van debatten en evenementen, en het bevorderen van de synergie tussen de actoren in partnerlanden. SD3 - Campagne: campagnes gaat over de betrokkenheid van de leden en vrijwilligers bij de jaarlijkse campagne en de scholenwerking. SD4 - Beweging: vrijwilligerswerking beoogt de activering van de traditionele elf-groepen, maar wil eveneens de jongeren en cultuurliefhebbers aanspreken. SD5 - Lokale werking: lokaal Noord-Zuid beleid wil wegen op de lokale verankering, de beïnvloeding van het gemeentelijk beleid via de gemeentelijke raden voor ontwikkelingssamenwerking en de ondersteuning van de 4de pijlerorganisaties. SD6 - Communicatie: communicatie beoogt de ondersteuning van het beleidswerk en de campagnes via moderne communicatiekanalen. SD7 - MO*: Wereldmediahuis wil kwaliteitsvolle informatie verspreiden over de mondiale problematiek via het tijdschrift MO* en het online-aanbod verder uitwerken. In het Zuid-luik zijn de acties gesitueerd in 3 continenten, 9 landen: DR Congo, Burundi, Rwanda, Peru, Bolivia, Ecuador, Mexico, Filippijnen en Indonesië. SD1 - Congo : samenwerking met 10 partners rond het beheer van natuurlijke rijkdommen en goed democratisch bestuur. Er wordt eveneens een actie opgestart voor ondersteuning van Congolese artiesten. SD2 - Burundi : de versterking van de democratische cultuur en het verbeteren van het economisch beleid wordt nagestreefd via de samenwerking met 6 partners. SD3 - Rwanda : samenwerking met 5 partners rond de thema’s vrijheid van meningsuiting en participatie van burgers aan het beleid. SD4 - Peru : samenwerking met 9 partners situeert zich rond de thema’s natuurlijke rijkdommen, klimaat, sociale en economische rechtvaardigheid en de internationale en Belgische samenwerking. SD5 - Bolivia : samenwerking met 3 partners rond natuurlijke rijkdommen, klimaat, sociale en economische rechtvaardigheid en de internationale en Belgische samenwerking. SD6 - Ecuador : samenwerking met 3 partners rond natuurlijke rijkdommen, klimaat, sociale en economische rechtvaardigheid en de internationale en Belgische samenwerking. SD7 - Filippijnen : samenwerking met 10 partners rond het beheer van natuurlijke rijkdommen, alternatief economische beleid en klimaatbeleid. SD8 - Indonesië : samenwerking met 3 partners rond het thema beheer van natuurlijke rijkdommen.

Documents

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.