Algemene informatie

Titel
APEFE - Programma 2014 - 2016/Luik Benin: SDZ1: Programma ter ondersteuning van capaciteitsopbouw bij zorgverleners, gezondheids-technici en sociaal werkers
ID
XM-DAC-2-10-3015933
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€861.115
Actor
APEFE - Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger - APEFE
Country
BENIN
Sector
Health - Medical education/training
Policy markers
Gender 1
Milieu 1
Goed Bestuur 1
Aid type
Core bijdragen aan NGOs, andere private instellingen, publiek-private partnerschappen (PPP's) en onderzoeksinstellingen
Priority partner country
Ja
Fragile state
Nee
Least developed country
Ja
Budgetline
54 21 356069 Toelagen APEFE (ex 54213566)
Finance type
Gift
Tied status
Nee
Flow type
ODA
SDGs

Documents