Algemene informatie

Titel
VVSG 2014-2016 Coöperation communale internationale : Guatemala Coban
ID
XM-DAC-2-10-3015870
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€192.942
Actor
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - VVSG
Country
GUATEMALA
Sector
Overheid & Civiele Maatschappij - Decentralisatie en steun aan subnationale overheden
Policy markers
Gender 1
Milieu 1
Klimaat : Adaptation 1
Goed Bestuur 1
Aid type
Core bijdragen aan NGOs, andere private instellingen, publiek-private partnerschappen (PPP's) en onderzoeksinstellingen
Fragile state
Nee
Least developed country
Nee
Budgetline
54 26 356065 Samenwerkingsacties van gedecentraliseerde besturen
Finance type
Gift
Tied status
Nee
Flow type
ODA
Province
Alta Verapaz
SDGs

Documents

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.

SDGs