CGIAR Fund
Projects

Algemene informatie

Titel

CGIAR Fund

Budget
€33,727,000.00
Actors
Consultative Group on International Agricultural Research - CGIAR (IARC) - PRT
Sectors
Agricultural research
Start date
End date

Objectives

"De visien van CGIAR is "het verminderen van de armoede en honger, het verbeteren van de menselijke gezondheid en voeding, en het verhogen van de weestand van het ecosysteem door hoogwaardig internationaal landbouwonderzoek, partnerschap en leiderschap Drie strategische doelstellingen: 1) voedsel voor mensen : het scheppen en verduurzamen van de productiviteit en de productie van gezond voedsel voor en door armen 2) leefmilieu voor mensen: het behouden, het verbetere en het duurzaam gebruik van natuurlijke rijkdommen en biodiversiteit om het levensonderhoud van de armen te verbeteren, ook in antwoord op de klimaatsverandering en andere factoren 3) beleid voor mensen: het bevorderen van het beleid en institutionele verandring die de landbouwgroei en de gelijkheid van de armen ten goede komt, vooral de landelijke vrouwen en andere minder begunstigde groepen