General information

Title
A maximum number of members of the broader Trias network grown out of the entrepreneurial civil society in Flanders with a taste for entrepreneurship, agricultural development and inclusion of young people and women, feel connected around the story of Trias and are permanently strengthened in thei
ID
XM-DAC-2-10-2841
CRS ID
2021C02841
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€5.111.199
Actor
NGO TRIAS
Policy markers
Gender 1
Environment 1
Good Governance 1
Climate: Adaptation 1
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Fragile state
No
Least developed country
No
Budgetline
54 20 356072 NGO Programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
Tags
Private Sector Dev.
SDGs
Body

General

Trias maakt de strategische keuze om haar unieke DNA als bewegingsNGO gericht op kleinschalig ondernemerschap als het uitgangspunt te nemen voor gans haar werking, inclusief het educatieve luik. De educatieve strategie van Trias vertrekt vanuit de specifieke band met zes verenigingen: KLJ, KVLV, Landelijke Gilden en Boerenbond, Markant, Neos en UNIZO, en richt zich in eerste instantie op hun in totaal 331.617 leden. De unieke educatieve aanpak van Trias wordt concreet gemaakt door internationale samenwerkingsverbanden, uitwisselingen en educatieve acties op te zetten rond de kernthema's van Trias (ondernemerschap, landbouwontwikkeling en inclusie van jongeren en vrouwen) en dit met de actieve betrokkenheid van onze partners boerenorganisaties en ondernemersorganisaties in het Zuiden. Diverse privé-actoren, stakeholders en partners in Vlaanderen worden hierbij betrokken via wederzijdse knowhow en ervaringen uitwisseling met onze partners ledenorganisaties in het Zuiden rond de gemeenschappelijke corebusiness en via de mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij de educatieve werking van Trias in België. Zo betrekken we stakeholders die niet gespecialiseerd zijn in ontwikkelingseducatie en bereiken we doelgroepen die niet vanzelfsprekend bereikt worden via ontwikkelingseducatie daar ze veelal door andere NGO's links wordt gelaten. Zodoende evolueert de verankering van Trias in Vlaanderen ook verder tot een sterk en dynamisch netwerk waar mensen zich verbonden voelen rond het unieke Trias' verhaal en versterkt zijn in hun globaal bewustzijn.

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.

SDGs

SDGs