General information

Title
Las organizaciones de base de hombres y mujeres en la region del Cono Sur de  Cochabamba, Bolivia han exigido con éxito su derecho a la seguridad alimentaria y el acceso a agua basado en los principios de la soberanía alimentaria.
ID
XM-DAC-2-10-2812
CRS ID
2021C02812
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€1.133.769
Actor
NGO Solidagro (ex Bevrijde Wereld - BW/Terre Nouvelle - TN)
Country
BOLIVIA
Sector
Agriculture and livestock - Agricultural co-operatives
Policy markers
Gender 1
Environment 1
Biodiversity 1
Climate: Adaptation 1
Good Governance 1
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Priority partner country
Yes
Fragile state
No
Least developed country
No
Budgetline
54 20 356072 NGO Programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
SDGs
Body

General

In een voedselonzekere regio van Bolivia, de Cono Sur in Cochabamba, werkt Solidagro vanuit een rechtenbenadering met haar partners aan capaciteitsversterking van de basisorganisaties (BO) om te komen tot effectieve beleidsbeïnvloeding in het kader van het recht op voedsel en water. De partners en de BO baseren zich hiervoor op vijf agro-ecologische modellen voor voedselzekerheid als voorbeeld voor replicatie met overheidssteun.

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.

SDGs