General information

Title
Des organisations sociales et des acteurs belges de la coopération au développement sont renforcés et se mobilisent afin de faire valoir les droits de l'enfant, le droit à l'alimentation et le droit à la santé, avec un focus sur l'approche basée sur les droits.
ID
XM-DAC-2-10-2807
CRS ID
2021C02807
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€228.530
Actor
NGO Solidagro (ex Bevrijde Wereld - BW/Terre Nouvelle - TN)
Policy markers
Gender 1
Environment 1
Climate: Mitigation 1
Climate: Adaptation 1
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Fragile state
No
Least developed country
No
Budgetline
54 20 356072 NGO Programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
SDGs
Body

General

We beogen met deze doelstelling de versterking van sociale organisaties en actoren in ontwikkelingssamenwerking in de rechtenbenadering en hun mobilisatiekracht om er voor op te komen en krachtsverhoudingen tussen plichtsdragers en rechthebbenden te beïnvloeden. We verdiepen en ontwikkelen ook de expertise van het consortium om andere actoren te voeden en versterken. Gezamenlijk programma met twee andere Belgische ngo's: G3W-M3M en KIYO.

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.

SDGs

SDGs