General information

Title
Des élèves en Belgique, quelle que soit leur origine (genre, religion et statut socio-économique), revendiquent leurs droits indivuels et collectifs, et s'engagent en entreprenant des actions solidaires
ID
XM-DAC-2-10-2806
CRS ID
2018C2806
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€343.508
Actor
NGO Solidagro (ex Bevrijde Wereld - BW/Terre Nouvelle - TN)
Policy markers
Gender 1
Environment 2
Biodiversity 1
Climate: Mitigation 1
Climate: Adaptation 2
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Fragile state
No
Least developed country
No
Budgetline
54 20 356072 NGO Programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
SDGs
Body

General

Het programma wil bij leerlingen van 17 Belgische scholen (Franstalig en Nederlandstalig onderwijs) solidair wereldburgerschap bevorderen door hen zelf acties te laten ondernemen in functie van een positieve verandering op school en in de samenleving. Dit gebeurt vanuit het besef dat de leerlingen zelf de middelen in handen hebben om te participeren aan de samenleving ten gunste van een solidaire wereld. Het consortium is van mening dat leerlingen algemeen bewust worden gemaakt van de rechten die ze als jongeren hebben verworven met de aanname van het verdrag inzake de Rechten van het Kind en meer specifiek bewust van het recht op voedsel voor iedereen. Vanuit dit bewustzijn kunnen ze ook opkomen voor de rechtenproblematiek in de wereld. Gezamenlijk speciefieke doelstelling met een andere Belgische ngo: KIYO.