General information

Title
From community-based to community-led Protection programming: people at the centre of how harmful effects of protracted conflicts and climate change could be efficiently mitigated
ID
XM-DAC-2-10-9302
CRS ID
TBD
Start date
End date
Activity status
Implementation
Budget
€713.556
Actor
NGO Oxfam - Solidarité
Country
NIGER REP
Sector
Humanitarian aid - Emergency Response - Relief co-ordination , protection and support services
Policy markers
Nutrition 1
Gender 1
Aid type
Project-type interventions
Priority partner country
Yes
Fragile state
Yes
Least developed country
Yes
Budgetline
54 51 356026 Humanitarian programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
Partner country incomegroup
Low Income Countries
Body

General

Om in deze dringende behoeften te voorzien en gezien de multidimensionale crises die alle aspecten van bescherming beïnvloeden, is het cruciaal dat de respons holistisch en geïntegreerd is. Bescherming, is het cruciaal dat de respons holistisch en geïntegreerd is. Oxfam heeft daarom een meerlandenprogramma ontworpen met een multidimensionale en geïntegreerde aanpak om de weerbaarheid van de meest kwetsbare gemeenschappen te vergroten. Meest kwetsbare gemeenschappen te vergroten. Oxfam zal de wanhopige noden aanpakken op het gebied van bescherming en toegang tot essentiële diensten en tegelijkertijd werken aan problemen op de langere termijn en aan de diepere oorzaken van conflicten en ongelijkheid. Deze tweefasenaanpak maakt het mogelijk onmiddellijke noodhulp te combineren met het opbouwen van veerkracht. Oxfam zal een op mensenrechten gebaseerde aanpak gebruiken waarin gemeenschappen en begunstigden centraal staan en die zorgt voor verantwoording afleggen aan de meest getroffen mensen. De cruciale rol van lokale actoren in de humanitaire wordt ook erkend, aangezien zij de kern van het programma zullen vormen. Dit programma is ook gebaseerd voort op de lessen en resultaten van de huidige, lopende fase van het beschermingsprogramma.

Results

O1. BESCHERMING De veiligheid en bescherming van door de crisis getroffen vrouwen, mannen, jongens en meisjes wordt gewaarborgd door een op overlevenden gerichte aanpak en door de gemeenschap geleide beschermingsmechanismen om de toegang tot inclusieve en gendersensitieve beschermingsdiensten te vergemakkelijken. O2. TOEGANG TOT ESSENTIËLE DIENSTEN en weerbaarheid tegen toekomstige schokken Het weerstandsvermogen, de volksgezondheid en de voedselzekerheid van door conflicten en klimaatverandering getroffen huishoudens wordt verbeterd door te voorzien in levensreddende basisbehoeften die zijn afgestemd op beschermingsrisico's, ondersteuning van het levensonderhoud en opbouw van door de gemeenschap geleide rampenparaatheid. O3. ADVOCATIE Maatschappelijke organisaties op lokaal niveau worden in staat gesteld om initiatieven te nemen voor een betere bescherming en bevordering van de rechten van gemarginaliseerde groepen. Hun kwesties worden op nationaal en internationaal niveau onder de aandacht gebracht van meer verantwoordelijke actoren. O4. CRISISMODIFICATOR Levensreddende noodhulp wordt verstrekt aan gemeenschappen in het geval van een ramp of plotselinge crisis in het land via het crisismodificatiemechanisme, op een soepele en flexibele manier.

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.