General information

Title
Strengthening vulnerable communities: Localised protection initiatives amid humanitarian crises in Burkina Faso, Burundi, Rwanda, DRC and Uganda through the Red Cross Red Crescent Movement network
ID
XM-DAC-2-10-9265
CRS ID
TBD
Start date
End date
Activity status
Implementation
Budget
€2.000.000
Actor
NGO Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal
Country
UGANDA
Sector
Humanitarian aid - Emergency Response - Relief co-ordination , protection and support services
Policy markers
Disability 1
Disaster Risk Reduction 1
RMNCH: Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health 2
Gender 1
Climate: Adaptation 1
Aid type
Project-type interventions
Priority partner country
Yes
Fragile state
Yes
Least developed country
Yes
Budgetline
54 51 356026 Humanitarian programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
Body

General

Bijdragen aan de bescherming, veiligheid en waardigheid van mensen en gemeenschappen tijdens langdurige en acute humanitaire crises in Burkina Faso, Burundi, DRC, Rwanda en Uganda, in overeenstemming met de humanitaire beginselen van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Hierbij zal voldaan worden aan van kwetsbare huishoudens in Burkina Faso, Burundi, DRC, Rwanda en Oeganda. Zij zullen voldoende middelen en gezonde copingvaardigheden hebben verworven om beschermingsrisico's te beperken en erop te reageren, met een aanpak die is afgestemd op geslacht en leeftijd.

Results

1. Verhoogde toegang tot multisectorale humanitaire diensten voor huishoudens die het grootste risico lopen, waarbij de bedreigingen worden aangepakt die hun bescherming en welzijn het meest in het gedrang brengen, met de nadruk op mensen met speciale behoeften, met inbegrip van maar niet beperkt tot alleenstaande moeders, (niet-begeleide en gescheiden) kinderen, jongeren en personen met een handicap. 2. De nationale Rode Kruis-verenigingen en hun lokale afdelingen in de doelgebieden worden uitgerust en opgeleid om een gepaste en kwaliteitsvolle respons te bieden op de humanitaire beschermingsbehoeften van kwetsbare ontheemden, vluchtelingen, repatrianten en gastgemeenschappen, met een gender- en leeftijdsgerichte aanpak. 3. Er wordt tijdig en adequaat gereageerd op de beschermingsbehoeften van de meest kwetsbare mensen met speciale behoeften tijdens acute noodsituaties door activering van de crisismodificator.

Documents