General information

Title
Contribution au capital de BIO pour la création d'une entité pour le financement d'urgence non-concessionnel additionnel des entreprises locales en difficulté par les conséquences de la pandémie Covid-19
ID
XM-DAC-2-10-4728
CRS ID
2020CO4728
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€31.040.000
Actor
BIO - Belgian Investment Company for Developing Countries - BIO
Sector
Industry - SME development
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Fragile state
No
Least developed country
No
Budgetline
54 44 614201 BIO capital subsidy
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
Tags
Covid-19
SDGs
Body

General

Om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de Covid-19 pandemie, werd besloten een noodfinancieringsfaciliteit op te zetten, een flexibel financieringsmechanisme waarmee BIO snel en gericht op de noden van bedreigde ondernemingen zou kunnen inspelen en hen de middelen verschaffen om deze moeilijke periode te overbruggen. Noodfinancieringen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze kunnen enkel worden verstrekt aan portfolio-ondernemingen om liquiditeits- en solvabiliteitsnoden op te vangen die het gevolg zijn de Covid-19-pandemie. De portfolio-ondernemingen moesten een gezonde financiële situatie hebben voor de uitbraak van de pandemie en moeten goede overlevingskansen hebben om de crisis te boven te komen. Hun aandeelhouders moeten een bijdrage leveren aan de inspanningen.

Documents

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.

SDGs

SDGs