General information

Title
Rwanda Decentralisation Support Programme (RDSP) - Enhancing the capacities of Districts (ECD)
ID
XM-DAC-2-10-3014042
CRS ID
RWA1308911
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€10.850.000
Actor
Enabel - the Belgian development agency
Country
RWANDA
Sector
Government and civil society - Decentralisation and support to subnational government
Policy markers
Environment
Good Governance
Aid type
Project-type interventions
Priority partner country
Yes
Fragile state
Yes
Least developed country
Yes
Budgetline
54 10 545202 BTC MIP - FAP (ex-54145442/54163535)
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
SDGs
Body

General

To sustainably enhance the capacity of Local Governments to deliver services and to support an enabling environment for LED in respect of best governance practice Sinds de goedkeuring van de ‘National Decentralization Policy’ in mei 2000, is decentralisatie een beleidsprioriteit voor de Rwandese regering. Momenteel is de derde fase van deze decentralisatiepolitiek in volle uitvoering (2011-2015). Deze fase richt zich op het consolideren van de reeds bereikte resultaten op het vlak van goed bestuur en dienstverlening, alsook op het uitbreiden en versterken van lokale economische ontwikkeling (LED).

Results

The efficiency and effectiveness of decentralization sector capacity building is sustainably enhanced at national and subnational levels including LG capacity to develop an enabling environment for Local Economic Development De specifieke doelstelling van de interventie RDSP-ECD is de duurzame capaciteitsopbouw en versterking van de efficiëntie en effectiviteit van decentralisatiesector zowel op nationaal als sub-nationaal niveau, met inbegrip van de capaciteiten van de lokale overheden om een gunstig klimaat te creëren voor lokale economische ontwikkeling.