General information

Title
Programme de Désenclavement dans le District de la Tshopo – Province Orientale (PRODET)
ID
XM-DAC-2-10-3013817
CRS ID
RDC1217811
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€16.998.836
Actor
Enabel - the Belgian development agency
Country
CONGO (DEMOCRATIC REP.)
Sector
Transport and storage - Road transport
Policy markers
Gender 1
Environment 1
Good Governance 1
Aid type
Project-type interventions
Priority partner country
Yes
Fragile state
Yes
Least developed country
Yes
Budgetline
54 10 545202 BTC MIP - FAP (ex-54145442/54163535)
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
SDGs
Body

General

Les revenus des exploitations familiales dans les zones cibles du district de la Tshopo sont augmentés grâce à une relance durable de la production agricole et contribuent à la réduction de la pauvreté. Het ISP 2010-2013, ondertekend op 21 december 2009, weerhield drie concentratiesectoren, namelijk landbouw, rehabilitatie van plattelandswegen en onderwijs (zie bijlage 1). De interventies in de landbouw zullen te samen met de rehabilitatie van de landbouwwegen worden gerealiseerd in dezelfde 4 concentratiegebieden, namelijk de districten Kwilu en Kwango (province Bandundu), de districten Tshilenge, Kabinda en Sankuru (province Kasaï Oriental), het district Tshopo (province Orientale), en het zuiden van de provincie Maniema. Hiervoor worden omstandige budgetten voorzien: 63,5 miljoen EUR voor landbouw en 89 miljoen EUR voor rurale ontsluiting, samen goed voor 152,5 miljoen EUR of 50% van het totale budget van het ISP 2010-13 (300 miljoen). Eind mei 2012 heeft het bureau ontwikkelingssamenwerking van Ambabel Kinshasa met de Congolese overheid een identificatie atelier georganiseerd in Kisangani. Dit atelier leverde de basiselementen aan voor de opmaak van twee identificatiefiches, één voor de sector landbouw (Programme de Développement Agricole dans de district de la Tshopo - PRODAT) en de andere voor de sector ‘Pistes et bacs’ (Programme de Désenclavement dans le District de la Tshopo - PRODET). De beide identificatiefiches namen de te verwachten resultaten van het ISP 2010-2013 voor de sectoren landbouw en ‘Pistes et bacs’ min of meer over. Het partnercomité (Comité des Partenaires - COMPAR) heeft op 27 september 2012 de beide identificatiefiches goedgekeurd (zie identificatiefiche PRODET in bijlage 2) en er kon bijgevolg worden overgegaan tot de formulering van die twee interventies. Evenwel, gezien hun nauwe verbondenheid (het is het landbouwprogramma dat de te ontsluiten plattelandswegen bepaald), besloot het speciale partnercomité van 15 januari 2013 ( zie PV COMPAR in annex 9.2 van formuleringsrapport in bijlage 3) beide interventies samen te smelten tot één programma (PRODADET) bestaande uit twee luiken en waarvoor dus nog maar één formulering nodig was. De formulering van het project heeft acht maanden in beslag genomen (van april tot december 2013). De twee identificatiefiches werden trouw gevolgd, maar naar het einde van de formulering toe werden de twee oorspronkelijke projectfiches toch samengesmolten tot één nieuwe projectfiche met nog één specifieke doelstelling maar met een luik landbouw en een luik ontsluiting (zie p. 14 van formuleringrapport in bijlage 3). Na de formulering van PRODADET werd door de budgettaire toezichthoudende instanties geoordeeld dat de 2 initiële projecten niet konden worden samen gesmolten tot één dossier. Het formuleringsteam van BTC heeft het dossier PRODADET terug opgesplitst in de oorspronkelijk twee voorziene dossiers PRODAT en PRODET. Voor PRODET werd in mei 2014 een extra missie naar Tshopo georganiseerd om een inventaris te maken van de te rehabiliteren plattelandswegen en een zo realistisch mogelijke schatting van de kosten voor de rehabilitatie van deze wegen (zie punt 7.5 van DTF in bijlage ) evenals voor de kosten van onderhoud (zie punt 7.6 van DTF in bijlage 4 ).

Results

Le coût du transport est diminué par la mise à disposition d’un réseau de transport multimodal fonctionnel et durable.

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.

SDGs

SDGs