General information

Title
Appui à la négociation d'un Accord de Partenariat Volontaire FLEGT avec L'Union Européenne en vue de renforcer la gestion durable des ressources forestières en RDC
ID
XM-DAC-2-10-3013710
CRS ID
CD/FED 2008/021-032
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€3.500.000
Actor
EU European union earmarked actions
Country
CONGO (DEMOCRATIC REP.)
Sector
Forestry - Policy and administrative management
Policy markers
Environment 2
Good Governance 2
Biodiversity 2
Climate: Mitigation 1
Trade Development 1
Aid type
Project-type interventions
Priority partner country
Yes
Fragile state
Yes
Least developed country
Yes
Budgetline
54 11 545243 Delegated cooperation (ex Other forms of governm. co-op.)
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
Tags
Private Sector Dev.
SDGs
Body

General

L’objectif général du projet est formulé de la manière suivante :Améliorer la gouvernance forestière en RDC afin que l’exploitation et le commerce des bois congolais contribuent au développement économique du pays et à la réduction de la pauvreté au niveau local tout en préservant la biodiversité des forêts congolaises et leur contribution aux équilibres environnementaux de la planète. In november 2010 diende het Congolese Ministerie van Internationale en Regionale samenwerking (Ministère de la Coopération Internationale et Régionale – MINCIR) bij de Belgische Ambassade te Kinshasa een verzoek in om het project “Appui à la négociation d’un Accord de Partenariat Volontaire FLEGT avec l’Union Européenne en vue de renforcer la gestion durable des ressources forestières en RDC” te financieren op de budgetaire enveloppe voorzien voor gedelegeerde samenwerking in het ISP 2010-2013. Per Telop 2674 (dd 18/11/2010) werd de Congolese aanvraag vanuit Ambabel te Kinshasa doorgestuurd naar DGD (zie bijlage 5) samen met het projectvoorstel (zie bijlage 4). In dezelfde Telop gaf het bureau van de Attachés een gunstig advies voor de financiering van het project op de budgetlijn gedelegeerde samenwerking. Daar de Ambassade positief stond tegenover het voorstel werd een “Convention de transfert” (MoU) met de vertegenwoordiging van de Europese Commissie ter plaatse onderhandeld. Daar België op dat moment een regering van lopende zaken had, mocht België geen meerjarige verbintenissen aangaan en diende de “Convention de transfert” zich te beperken tot een bedrag van 1.650.000 EUR voor de financiering van de activiteiten van het eerste jaar (zie bijlage 6). Niet de Europese Commissie ter plaatse maar de Europese Commissie te Brussel zou de transferovereenkomst tekenen. Deze laatste vroeg daarbij nog een officiële intentiebrief vanwege België waarbij wij onze minister van ontwikkelingssamenwerking zich verbond de bijdrage van 1.650.000 EUR te betalen (zie bijlage 7). Het ganse dossier samen met de nota (zie bijlage 8) werd begin februari 2011 met gunstig advies van de IF overgemaakt aan de minister van ontwikkelingssamenwerking waarbij zijn akkoord werd gevraagd met de ‘Convention de transfert’ en het projectdocument. Ook werd hem gevraagde de ‘lettre d’intention’ voor de Europese Commissie te willen ondertekenen. Dossier werd vervolgens doorgestuurd naar de Ministerraad waar het op 18 februari 2011 werd aanvaard (zie bijlage 9). Zeventien maanden zijn voorbij gegaan en de transferovereenkomst is nog steeds niet getekend door de EU en er is bijgevolg ook nog geen vastlegging gebeurd. De oorzaak zou liggen bij de Europese Commissie die niet meer akkoord ging met de ‘Convention de transfert’ die enkel de financiering van één werkjaar voorzag en verkeerd speculeerde op de snelle vorming van een nieuwe Belgische regering om dan een meerjarige verbintenis te kunnen ondertekenen. Kortom pas einde mei 2012 ontving de Europese vertegenwoordiging te Kinshasa vanuit de hoofdzetel te Brussel, een finale versie van de transferovereenkomst die werd overgemaakt aan onze Ambassade te Kinshasa. De attaché heeft deze finale versie doorgestuurd naar D1.3 (zie bijlage 10).

Results

L’objectif spécifique du projet est donc formulé de la manière suivante : Le respect du cadre légal et réglementaire de l’exploitation forestière est amélioré en République Démocratique du Congo grâce à la conclusion d’un Accord de Partenariat Volontaire (APV) avec l’Union Européenne.

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.

SDGs