General information

Title
Appui au Programme National d'Assainissement Liquide (APNA)
ID
XM-DAC-2-10-3010184
CRS ID
MOR1104111
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€23.000.000
Actor
Enabel - the Belgian development agency
Country
MOROCCO
Sector
Water supply and sanitation - Large systems
Policy markers
Gender 1
Environment 2
Good Governance 2
Biodiversity 1
Aid type
Project-type interventions
Priority partner country
Yes
Fragile state
No
Least developed country
No
Budgetline
54 10 545202 BTC MIP - FAP (ex-54145442/54163535)
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
Body

General

"Les ressources en eau sont gérées de manière plus intégrée et durable, avec un impact positif sur l'environnement et les conditions de vie des populations." Dit programma van waterzuivering kadert in de concentratiesector ¿water¿ van het ISP Marokko 2010¿2013, met een enveloppe van 33.5M€ voor deze sector en waarbij 23M€ werd voorzien voor deze interventie, ter ondersteuning van de nationale strategie, het ¿Programme National d'Assainissement (liquide)¿. Water is een kostbaar goed in het droge Marokko (MOR) en samen met landbouw, de tweede concentratiesector van onze samenwerking, is het een van de belangrijke nationale prioriteiten. Gezien een groot deel van de bevolking ondertussen werd aangesloten op watervoorziening is het nu kwestie om de achterstand qua waterzuivering in te halen (bv. ter recuperatie en ter voorkoming van de vervuiling van de drinkwaterlagen).

Results

De bijzondere doelstelling van het voorliggende programma is: «L'assainissement liquide des centres ciblés est assuré de manière durable, soutenue par les populations, sensibles aux valeurs de l'assainissement liquide». Bijkomende info: (i) Dit is een programma in nationale uitvoering (NEX); (ii) Met meerdonoren waterzuiveringprogramma van BEI, AfD (`chef de file¿), KfW en COM/FIV, werden gezamenlijke afspraken gemaakt: de selectie- en optimaliseringcriteria worden geharmoniseerd en de technische assistentie (TA) wordt gedeeld. Concreet betekent dit dat de TA voor de uitvoering van de werken, gefinancierd door het donorenprogramma, ook instaat voor de TA van het Belgische (BE) programma en dat vice versa de BE TA qua communicatie en sensibilisatie ook die van het donorenprogramma verzorgt. De `niche¿ van BE ligt dan op het vlak van de sensibilisatie van de bevolking ¿ noodzakelijk voor de duurzaamheid van de interventie -, wat een zwakker punt van ONEP uitmaakt dat versterking noodzaakt.