Appui au Programme National d'Assainissement Liquide (APNA)
Projects

General information

Title

Appui au Programme National d'Assainissement Liquide (APNA)

Budget
€23,000,000.00
Actors
Enabel - the Belgian development agency
Countries
Morocco
Sectors
Water supply and sanitation - large systems
Start date
End date

Objectives

"Les ressources en eau sont gérées de manière plus intégrée et durable, avec un impact positif sur l'environnement et les conditions de vie des populations." De bijzondere doelstelling van het voorliggende programma is: «L'assainissement liquide des centres ciblés est assuré de manière durable, soutenue par les populations, sensibles aux valeurs de l'assainissement liquide». Bijkomende info: (i) Dit is een programma in nationale uitvoering (NEX); (ii) Met meerdonoren waterzuiveringprogramma van BEI, AfD (`chef de file¿), KfW en COM/FIV, werden gezamenlijke afspraken gemaakt: de selectie- en optimaliseringcriteria worden geharmoniseerd en de technische assistentie (TA) wordt gedeeld. Concreet betekent dit dat de TA voor de uitvoering van de werken, gefinancierd door het donorenprogramma, ook instaat voor de TA van het Belgische (BE) programma en dat vice versa de BE TA qua communicatie en sensibilisatie ook die van het donorenprogramma verzorgt. De `niche¿ van BE ligt dan op het vlak van de sensibilisatie van de bevolking ¿ noodzakelijk voor de duurzaamheid van de interventie -, wat een zwakker punt van ONEP uitmaakt dat versterking noodzaakt. De twee resultaten van het programma betreffen (i) de realisatie van infrastructuur voor waterzuivering en (ii) de sensibilisering van de doelbevolking. Het MOR wateragentschap ONEP (Office National de l'Eau Potable), de maître d'oeuvre, wordt hierbij ondersteund bij de uitvoering van waterzuivering en sensibilisatie.

General

Dit programma van waterzuivering kadert in de concentratiesector ¿water¿ van het ISP Marokko 2010¿2013, met een enveloppe van 33.5M€ voor deze sector en waarbij 23M€ werd voorzien voor deze interventie, ter ondersteuning van de nationale strategie, het ¿Programme National d'Assainissement (liquide)¿. Water is een kostbaar goed in het droge Marokko (MOR) en samen met landbouw, de tweede concentratiesector van onze samenwerking, is het een van de belangrijke nationale prioriteiten. Gezien een groot deel van de bevolking ondertussen werd aangesloten op watervoorziening is het nu kwestie om de achterstand qua waterzuivering in te halen (bv. ter recuperatie en ter voorkoming van de vervuiling van de drinkwaterlagen).