General information

Title
Appui au Programme de Mise à Niveau Environnementale des Ecoles Rurales (APMNEER, Maroc)
ID
XM-DAC-2-10-3009880
CRS ID
MOR1004011
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€5.000.000
Actor
Enabel - the Belgian development agency
Country
MOROCCO
Sector
Water supply and sanitation - Basic systems
Policy markers
Gender
Environment
Good Governance
Biodiversity
Climate: Mitigation
Climate: Adaptation
Aid type
Project-type interventions
Priority partner country
Yes
Fragile state
No
Least developed country
No
Budgetline
54 10 545202 BTC MIP - FAP (ex-54145442/54163535)
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
SDGs
Body

General

Contribuer à l'amélioration durable des conditions de vie des filles et garçons du milieu rural dans les régions du Souss-Massa-Drâa, de l'Oriental et du Nord Het lopende Indicatieve Samenwerkingsprogramma (ISP) Marokko 2010-2013 heeft als concentratiesectoren water en landbouw. Wat betreft de watersector voorziet het ISP een enveloppe van 33,5 M€, waarvan een bedrag van 5M € aan het voorliggende project wordt toegewezen (zie ISP in bijlage 1). De geografische concentratie van het ISP richt zich op de relatief arme rurale regio's Souss-Massa-Draa, in het zuiden van Marokko, en Nord en Oriental. Het voorliggende project zal zich afspelen in deze drie zones, met Souss-Massa-Draa als zwaartepunt. De verdeling van het budget over de drie regio's wordt bepaald op basis van het bevolkingsaantal. De doelstellingen en aanpak van het project kaderen in de aanpak van het nationale «Programme de Mise à Niveau Environnementale des Ecoles Rurales » (PMNEER). Dit programma sluit aan op de inspanningen van de Marokkaanse overheid om de sociale indicatoren op te schroeven, met name op het vlak van onderwijs (cf. Charte Nationale d'Education et de Formation ; Plan d'Urgence « Najah 2009-2012 »), een sector waarin tot nog toe niet de vooruitgang werd geboekt die men kan verwachten in een middeninkomenland. Deze achterstand betreft vooral het platteland en treft meisjes sterker dan jongens. Het programma streeft twee doelstellingen na: enerzijds de sensibilisering van leerlingen en betrokken verenigingen omtrent hygiëne, milieu en duurzame ontwikkeling ; anderzijds het aanbrengen van toereikende sanitaire voorzieningen in overheidsscholen op het platteland. Concreet werd hiertoe in 2008 een kaderovereenkomst afgesloten tussen het Ministerie van Onderwijs en het Secrétariat d'Etat chargé de l'Eau et de l'Environnement (SEEE), de uitvoerende partnerinstelling van het project. De doelstellingen tegen 2018 zijn ambitieus: 17 500 scholen, waarvan ongeveer 12 000 voor wat betreft het luik sanitaire voorzieningen, maken het voorwerp uit van het akkoord.

Results

Les filles et garçons des écoles primaires rurales ciblées ont pris conscience de l'importance de l'environnement et ont un accès durable aux installations sanitaires au niveau des écoles