General information

Title
Juniorprogramma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
ID
XM-DAC-2-10-3002684
CRS ID
BEL0602011
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€22.373.111
Actor
Enabel - the Belgian development agency
Sector
Multisector aid (general)
Aid type
Other technical assistance
Fragile state
No
Least developed country
No
Budgetline
54 10 356071 (ex-54293571) Voluntary service at development cooperations
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
Body

General

Het project draagt bij tot een betere kennis van ontwikkelingsthematieken en bevordert de toegang van de VDOS-vrijwilligers tot beroepen binnen de internationale samenwerking. Het idee van de Vrijwillige Dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking (VDOS) ontspringt uit een drievoudige vaststelling: De tsoenamiramp in Azië wekt in ons land een enorm gevoel van solidariteit op. Veel jongeren drukken hun wens uit om zich ter beschikking te stellen van de getroffen landen. Het sturen van jongeren zonder enige vorm van vorming of omkadering blijkt echter geen gepast antwoord te zijn op de noden van de locale bevolking. De gemiddelde leeftijd van de coöperanten is sterk toegenomen. Dit fenomeen zet zich voort aangezien een uitgebreide ervaring een basisvoorwaarde is om in de sector van de ontwikkelingssamenwerking aangeworven te worden. Ondanks het bestaan van tal van projecten is er nog veel werk op het vlak van sensibilisering van de Belgische bevolking over ontwikkelingsthematieken. De VDOS wordt in 2005 opgericht met drie doelstellingen voor ogen: Een antwoord bieden op het gevoel van solidariteit van de jongeren door te zorgen voor een structuur en een degelijke omkadering waarin ze hun diensten ter beschikking kunnen stellen van ontwikkelingslanden. Jongeren de kans geven om een eerste professionele ervaring op te doen in de sector van de ontwikkelingssamenwerking op het terrein en zo op termijn bijdragen tot een nieuwe generatie coöperanten. Een bijdrage leveren aan de sensibilisering van de Belgische bevolking over thematieken rond ontwikkelingssamenwerking via de ervaringen van de vrijwilligers op het terrein. Het uitsturen van jongeren van diverse afkomsten en met verschillende profielen naar de partnerlanden van de directe bilaterale ontwikkelingssamenwerking kan immers het onderling begrip tussen de verschillende volkeren bevorderen. De uitvoering van dit project wordt in de Programmawet van 27/12/2005 toevertrouwd aan de BTC. De VDOS wordt opgenomen in artikels 9bis en 9ter van de Wet van 21/09/1998 betreffende de oprichting van de BTC. Volgens artikel 9ter §1 wordt de VDOS uitgevoerd in een of meerdere partnerlanden van de directe bilaterale samenwerking en kunnen de vrijwilligers ingeschakeld worden een of meerdere programma's en projecten rond de sectoriële en thematische concentratiesectoren van de directe bilaterale samenwerking.

Results

De Belgische ontwikkelingssamenwerking biedt aan de VDOS-vrijwilligers een eerste professionele ervaring in een ontwikkelingsland en draagt bij tot de sensibilisering van de Belgische bevolking over de ontwikkelingsthematieken.