General information

Title
CBPF - ERF TURQUIE 2017-2018
ID
XM-DAC-2-10-1129
CRS ID
FF/2017/04
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€14.500.000
Actor
UN UNOCHA - Office of Co-ordination of Humanitarian Affairs - PRT
Country
TURKEY
Sector
Humanitarian aid - Emergency Response - Relief co-ordination , protection and support services
Policy markers
Gender 1
Good Governance 1
RMNCH: Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health 2
Aid type
Basket funds/pooled funding
Fragile state
No
Least developed country
No
Budgetline
54 52 356082 Humanitarian Funds
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
Body

General

De Syrische crisis: Syrië, Turkije, Libanon, Jordanië Syrië en zijn buurlanden worden getroffen door de grootste humanitaire crisis ter wereld. Het humanitair recht en de rechten van de mens worden er door alle strijdende partijen geschonden. Seksueel geweld, verdwijningen, kindsoldaten, gedwongen verplaatsingen, standrechtelijke executies en bombardementen op burgerdoelen, zijn dagelijkse realiteit. Het geweld belemmert de toegang van de humanitaire hulp, de hulp wordt er gepolitiseerd en de toegang tot medische zorg wordt als oorlogswapen ingezet. 13.5 miljoen mensen hebben grote nood aan humanitaire hulp: 6.3 miljoen mensen zijn ontheemd binnen Syrië (IDP), 4.9 miljoen mensen leven in moeilijk bereikbare gebieden en belegerde zones. Op 6 jaar tijd zijn 4.8 miljoen Syriërs zijn gevlucht naar de buurlanden, de grootste vluchtelingenstroom veroorzaakt door één conflict in een generatie. De grensgebieden bereiken een gevaarlijk saturatiepunt: Libanon telt een vluchtelingenpopulatie van om en bij 1 miljoen Syriërs, in Jordanië treft men het grootste aantal vluchtelingen per capita ter wereld. Turkije vangt 3 miljoen Syrische vluchtelingen op, het grootste aantal Syrische vluchtelingen in één land ter wereld.

Results

De bezette Palestijnse gebieden (oPt) Anno 2017 blijven de twee belangrijkste oorzaken van de humanitaire crisis in oPt onveranderd: de bezetting (50 jaar) en de blokkering van Gaza (10 jaar). Beide factoren hebben geleid tot een ‘protracted protection crisis’ die wordt gekarakteriseerd door (1) een territoriale fragmentering en een beperkte bewegingsvrijheid, (2) een zwakke toegang tot sociale basisdiensten, en (3) een stijgende druk van expansieve kolonies. In de Westelijke Jordaanoever en Gaza samen, hebben 2,3 miljoen mensen nood aan humanitaire hulp. In Gaza lijdt 50% van de bevolking aan voedselonzekerheid, is 58% van de jongeren werkloos en wordt heropbouw en ontwikkeling verhinderd door de importblokkering. Op de Westelijke Jordaanoever leidt het vijandige klimaat tot de noodzaak voor speciale bescherming van de 300.000 Palestijnen in Zone C. Geografische fragmentatie, de afbraak van infrastructuur en de inbeslagname van gronden maakt het de Palestijnse bevolking er onmogelijk te kiezen voor de weg van duurzame ontwikkeling.

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.