General information

Title
Humanitarian Support to Protect Palestinians in the West Bank (including East Jerusalem) from Forcible Transfer
ID
XM-DAC-2-10-3017867
CRS ID
PJ/2016/05
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€1.300.000
Actor
Norwegian Refugee Council (NRC)
Country
PALESTINE
Sector
Humanitarian Aid - Material relief assistance and services
Policy markers
Gender
Environment
Good Governance
Desertification
Biodiversity
Climate: Mitigation
Climate: Adaptation
RMNCH: Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health
Trade Development
Aid type
Project-type interventions
Priority partner country
Yes
Fragile state
Yes
Least developed country
No
Budgetline
54 52 356083 Humanitarian projects
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
SDGs
Body

General

Duizenden mensen op de Westelijke Jordaanoever werden met geweld verdreven of lopen een acuut risico op gedwongen verplaatsing. De bescherming van de bevolking van de Westelijke Jordaanoever, met name de 500.000 Palestijnen in Zone C in het gebied H2 (Hebron) en Oost-Jeruzalem, wordt bedreigd door de aanhoudende schendingen van het internationaal humanitair recht door Israël. Daarnaast verslechtert de humanitaire ruimte in Zone C: humanitaire actoren op het terrein worden geconfronteerd met steeds groter wordende problemen om humanitaire hulp te verlenen, in het bijzonder door het risico van sloop en inbeslagname. Hoewel de praktijk in 2005 verlaten werd, hernamen de (collectieve) vernielingen als strafmaatregel in 2014, wat leidde tot de dood van burgers en de ontheemding van de bevolking nadat hun huis werd vernield. ./.. Palestinian communities and individuals in the West Bank (including East Jerusalem) are protected from forcible transfer

Results

Protection of Palestinians in the West Bank from individual and mass forcible transfer through community empowerment and mobilization; the provision of material assistance, legal representation, counselling and advice, essential service and emergency support; and promoting lasting change in policies and practices which lead to the forcible transfer of Palestinians in the West Bank, including East Jerusalem.

Documents