ILO Regular Budget Supplementary Account
Projects

General information

Title

ILO Regular Budget Supplementary Account

Budget
€24,100,000.00
Actors
UN International Labour Organisation (ILO/IAO/OIT) - PRT
Sectors
Employment policy and administrative management
Start date
End date

Other

Deze zijn te lezen in het tweejaarlijks implementatieverslag. dat aan de Raad van ILO wordt voorgelegd.

Objectives

De realistie van de Decent Work Agenda, dat vier grote doelstellingen omvat die onderling van elkaar afhankelijk zijn: sociale dialoog, arbeidsnormen, sociale bescherming en werkgelegenheid. I Is vooral bestemd voor de realisatie van de Decent Work Country Programma's. Dit zijn een soort overeenkomsten tussen de ILO en een betrokken land waarin de prioriteiten van de technische bijstand worden vastgelegd. De Minister van Ontwikkelmingssamenwerken stipuleerde dat de fondsen 2013-2015 bij voorkeur dienen te worden aangewend voor "Sociale Bescherming" en "Sociale Dialoog" De prioriteiten zoals deze in de DWCP zijn bepaald werden bereikt en van de de Decent Work Agenda