General information

Title
Financement des moyens généraux de l’UNHCR - 2018-2020 - MU/2018/04
ID
XM-DAC-2-10-2020
CRS ID
2018C2020
Activity status
Completion
Actor
UN Office of the High Commissioner for Refugees UNHCR_HCR - UNHCR - PRT
Sector
Humanitarian aid - Emergency Response - Relief co-ordination , protection and support services
Policy markers
Gender 1
Environment 1
Good Governance 1
Desertification 1
Biodiversity 1
Climate: Mitigation 1
Climate: Adaptation 1
RMNCH: Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health 2
Trade Development 1
Aid type
Core contributions to multilateral institutions
Fragile state
No
Least developed country
No
Budgetline
54 52 354081 Humanitarian intern. organisations
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
SDGs
Body

General

UNHCR is één van de zes gespecialiseerd multilaterale partnerorganisaties van België met betrekking tot humanitaire hulp. Zij is tevens één van de leidende organisaties binnen het IASC van de VN. UNHCR is dé referentie-organisatie inzake bescherming, vluchtelingen, IDP’s en staatlozen. UNHCR is door haar mandaat te beschouwen als een geprivilegieerde partner van België. Het aantal gedwongen ontheemden ligt met 65.6 miljoen historisch hoog. België besteedt prioritaire aandacht aan situaties van vluchtelingen en IDP’s in complexe crisissen in het Grote Merengebied, de Sahel regio en in Palestijnse Bezette Gebieden, alsook in de Syrische regio en Irak, Zuid-Soedan, Centraal Afrikaanse Republiek, Hoorn van Afrika en Jemen. België onderhoudt de dialoog en versterkt haar partnerschap met UNHCR door: - deelname aan beheersorganen – het Permanent Comité (3 maal per jaar) en het Executief Comité (1 maal per jaar); - de continue opvolging van de organisatie door de Permanente Vertegenwoordiging in Genève middels het bijwonen van briefings en deelname aan (in)formele vergaderingen; - lidmaatschap van de ‘20 million dollar group’; - opvolging van de ontwikkeling van het Global Compact on Refugees en de Comprehensive Refugee Response Framework (implementatie en operationalisering) onder meer door deelname aan thematische discussies en formele consultaties; - het analyseren van het narratief en het financieel rapport na elke interventie; - de jaarlijkse deelname aan een zending voor donors georganiseerd door UNHCR. Medewerker van D5.1 heeft in 2017 deelgenomen aan een zending naar Djibouti en Ethiopië, twee CRRF-pilootlanden. De vrijwillige bijdrage van België aan UNHCR is te verantwoorden gezien de wereldwijde noden en de UNHCR-interventies op het terrein, alsook het sterke partnerschap tussen België en UNHCR. Het leiden en het coördineren van de internationale acties voor de bescherming van vluchtelingen wereldwijd

Results

(i) instaan voor bescherming van vluchtelingen, IDP’s en staatlozen - Protect (ii) reageren bij noodsituaties en langdurige crisissen met vluchtelingen, IDP’s en staatlozen - Respond (iii) promoten van inclusie van vluchtelingen, IDP’s en staatlozen - Include (iv) versterken van de bevolking die UNHCR steunt - Empower (v) uitbreiden opportuniteiten voor duurzame oplossingen – Solve

Documents